شرکت سفیر آفتاب پارس در سال 1388 و با رویکرد فعالیت در زمینه های تبلیغاتی و محیطی و رسانه ای در استان هرمزگان شروع به فعالیت نموده است و اکنون با توکل بر خدای منان و گسترش فعالیت خویش در شهر های شیراز،یاسوج،بوشهر،بندعباس،جزیره قشم،اراک، و یزد به عنوان یکی از شرکت های تاثیر گذار جنوب کشور در این بخش مشغول به ادامه فعالیت می باشد.